bệnh tiểu đường type 3 có nguy hiểm không, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Bệnh tiểu đường type 3 là gì?

Bệnh tiểu đường type 3 là gì?

Trước đây chúng ta hay nghe nói về bệnh tiểu đường tuýp 1 hay tuýp 2, và theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, thì bệnh tiểu đường cũng chỉ có 2 loại này và đái tháo đường thai kỳm đái tháo đường do những nguyên nhăn đặc biệt khác. Nhưng hiện

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật