bệnh tật, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Nhóm máu và bệnh tật liên hệ với nhau ra sao?

Nhóm máu và bệnh tật liên hệ với nhau ra sao?

Máu con người được chia làm nhiều nhóm - dựa theo một số chất cacbohydrat và protein đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm khác nhau, nhưng những nhóm chính là O, A, B, AB và yếu tố Rhesus

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật