dấu hiện sốt siêu vi, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Nhận biết và xử lý sự nguy hiểm của sốt siêu vi ở trẻ em

Nổi bật Nhận biết và xử lý sự nguy hiểm của sốt siêu vi ở trẻ em

Sốt siêu vi có thể nói là một thuật ngữ dùng để gọi chung các trường hợp sốt do sự xâm nhập của các loại siêu vi trùng khác nhau, sốt siêu vi có thể tự khỏi sau 10 - 14 ngày nhiễm bệnh. Thế nhưng đối với trẻ em căn bệnh này không phải là bệnh thông

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật