Hở van động mạch chủ, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Bệnh hở van động mạch chủ do thấp dẫn đến tử vong nếu không phát hiện sớm

Bệnh hở van động mạch chủ do thấp dẫn đến tử vong nếu không phát hiện sớm

Hở van động mạch chủ do thấp là tình trạng dòng máu phụt ngược từ động mạch chủ về thất trái trong kỳ tâm trương vì van động mạch chủ đóng không kín gây nên tăng gánh thể tích thất trái dẫn đến máu bị dồn ngược trở lại từ động mạch chủ về tim, làm

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật