luyện tập sau ghép tim, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Chế độ chăm sóc đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ghép tim

Nổi bật Chế độ chăm sóc đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ghép tim

Ghép tim là thay thế tim của người bị bệnh bằng tim của người khỏe mạnh. Người cho ở đây là những người đã chết nhưng quyết định hiến tim với sự đồng ý của bản thân và của gia đình họ. Ghép tim là thay thế tim của người bị bệnh bằng tim của người

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật