sốc truyền dịch, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Chớ dại tự động điều chỉnh tốc độ dịch truyền...nếu không muốn bị phù phổi

Nổi bật Chớ dại tự động điều chỉnh tốc độ dịch truyền...nếu không muốn bị phù phổi

Truyền dịch là tiêm truyền tĩnh mạch nhỏ giọt những chất có lợi vào cơ thể nhằm để hỗ trợ điều trị bệnh hoặc phục hồi cơ thể...

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật