u vú, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Không thể bỏ qua 8 dấu hiệu ung thư vú

Không thể bỏ qua 8 dấu hiệu ung thư vú

Cũng như nhiều loại ung thư khác, khi phát hiện càng sớm thì tỷ lệ khỏi và sống càng cao hơn. Hiện nay, tỷ lệ khỏi lên tới 80% ở ung thư vú giai đoạn 1 và 60% ở giai đoạn 2. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú tại Việt Nam cao hơn so với thế giới, nguyên

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật