ung thư tuyến nước bọt, tags của Cẩm Nang Sức Khỏe

, Trang 1

Ung thư tuyến nước bọt dễ dàng phát hiện qua các biểu hiện

Nổi bật Ung thư tuyến nước bọt dễ dàng phát hiện qua các biểu hiện

Ung thư tuyến nước bọt là một dạng của ung thư đầu cổ. U tuyến nước bọt chiếm 3 - 6% các trường hợp ung thư vùng đâu cổ ở người lớn, có tần suất mắc bệnh từ 1-3 người/100.000 người/năm.

  Xem Trang Blog SucKhoeNhanh

Tìm SucKhoeNhanh.com tại MXH:

Nội dung nổi bật